.pixos.

.pixos.

Psychoterapeutické poradenství. Základem projektu jsou webové stránky, na kterých máte možnost volby mezi online či osobní termíny setkání. Záměrem projektu je přiblížit terapii lidem, kteří se s ní nesetkali a poukázat na možnost pravidelné terapie jako součást zdravého životního stylu i pro ty, co nepociťují žadný konkrétní nebo vážný problém, který by potřebovali řešit s odborníkem